Projektová činnosť

Národné

Možnosti využitia aditív fytogénneho a nefytogénneho pôvodu pri ovplyvňovaní bachorového metabolizmu
Possibilities of using additives especially of phytogenic origin to influence ruminal fermentation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Troglodytella - Gastrointestinálne ciliáty a ich úloha v trávení ľudoopov
Gastrointestinal ciliates and their role in the digestion of great apes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kišidayová Svetlana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.12.2009