Projektová činnosť

Národné

Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.
Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera)
Impact of selected xenobiotics on honeybee (Apis mellifera)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Javorský Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie, gény rezistencie a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov
Genetic ecology of antibiotic resistance: resistance, resistance genes and its spreading in wild living animals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Genomika a biotechnologické využitie genómu bakteriofágov Enterococcus faecalis
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pristaš Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013