Ukončené projekty

Ukončené projekty podľa jednotlivých rokov si možno prezrieť na stránke Centra biovied.