Aktuálny ročník

XVIII. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu sa bude konať 9. a 10. novembra 2023

Miesto konania: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73

Registrácia: Prihlášku vo forme Návratky je potrebné odoslať na adresu: seminar.boda@saske.sk najneskôr do 14. júla 2023

Prezentácia: Prednáška (10-15 minút)

Príspevok: Príspevok vo forme vedeckej publikácie je potrebné odoslať najneskôr do 15. septembra 2023.

Tematické zameranie: Biologické, veterinárske a farmaceutické vedy

Podmienky: Nosná časť prezentovaných informácií by mala byť založená na výsledkoch, ktoré pochádzajú zo samostatnej práce doktoranda vykonanej v uplynulom roku jeho štúdia.

Iné informácie: Najlepšie práce budú odmenené cenami. Práce bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov SAV, UVLF a UPJŠ. Za aktívnu účasť bude všetkým účastníkom pridelený stanovený počet kreditov.

Vložné: Bezplatné

Ďalšie informácie na: seminar.boda@saske.sk

Na stiahnutie: