Laboratórium trávenia a výživy

Získali sme významné výsledky pri testovaní obohatených cereálnych agroindustriálnych krmivových substrátov hubami Thamnidium elegans a Cunninghamella echinulata, ktoré produkujú mikrobiálny olej ako zdroj kyseliny gama-linolénovej. Ako prví sme testovali takto obohatené substráty u prežúvavcov a otvorili nové možnosti v oblasti výživy hospodárskych zvierat. Úspešne testované boli aj vplyvy vybraných sušených rastlinných zmesí s obsahom bioaktívnych zlúčenín na bachorový metabolizmus. Zistili sme, že nutričná manipulácia spojená s nahradením sena vo vysoko-koncentrátovej diéte zmesou sušených rastlín má priaznivé účinky na bachorovú fermentáciu a lipidový metabolizmus pri ovciach. Dokázali sme, že kombinácia niektorých organických kyselín a vybranej zmesi liečivých rastlín vo vysoko-koncentrátovej diéte môže znížiť metánové emisie z bachora až o 10-11% čo je jednou z dôležitých úloh EÚ pri znižovaní environmentálnej záťaže v chovoch prežúvavcov.

Prístrojové vybavenie

  • Analyzátor dusíka (FLASH 4000, Termo Fisher Scientific, Cambridge, UK)
  • Analyzátor hrubej vlákniny (ANKOM 2000, ANCOM TECHNOLOGY, Macedon NY, USA)
  • Duálny atómový absorpčný spektrofotometer (AAS, AA- 7000 Series, Shimadzu)
  • Hmotnostný spektrometer (API 2000 AB Sciex, Framingham, MA, USA)
  • Kvapalinový chromatograf (HPLC, Agilent Technologies, 1200 Infinity Series, USA)
  • Kvapalinový chromatograf (Ultimate 3000 HPLC, Dionex, Sunnyvale, CA, USA)
  • Plynový chromatograf (PerkinElmer Clarus 500, Inc., Shelton, CT, USA)
  • Stolová ultracentrifúga (Micro Ultracentrifuge, Himac CS 150NX, Hitachi)
  • Ussing chambers systém
  • UV VIS a fluorescenčné spektrometre (UV-2550,Shimadzu; Lumina, Thermo Scientific)

Zoznam pracovníkov