Laboratórium živočíšnej mikrobiológie

Naše laboratórium sa zameriava na izoláciu, charakterizáciu bakteriocín-produkujúcich, probiotických baktérií zástupcov Firmicutes z rôznych druhov najmä potravinových, ale aj spoločenských (športových) zvierat. Selektované kmene sú následne overované v modelových experimentoch, ale aj v poloprevádzkových podmienkach a ich cieľom je podpora zdravia zvierat. Ako prví vôbec sme popísali bakteriocín u ruminálneho kmeňa Enterococcus faecium CCM4231 (náš izolát) a popísali sme aj nový typ enterocínu-Ent M, ktorý produkuje náš kmeň E. faecium AL41. Po aplikácii tohoto kmeňa ako aj iných selektovaných kmeňov alebo ich Ents bol zaznamenaný antimikrobiálny účinok, zvýšená fagocytárna aktivita napr. u brojlerových králikov, ale aj u rôznych druhov hydiny vrátane farmových pštrosov, psov, koní; u králikov klesli aj počty oocýst Eimeríí. Oxidačný status a biochemické parametre neboli negatívne ovplyvnené; zvýšila sa aj reparačná schopnosť enterocytov. Kmeň E. faecium EF2019 (CCM7419) a Lactobacillus fermentum (CCM 7421) sú súčasťou probiotických produktov Prorabbit a ProBiodog.

Prístrojové vybavenie

  • Automatický riedič bakteriálnych vzoriek Eddy Jet na poloautomatické riedenie (1:1000) a naočkovanie agarovej platne prostrednictvom mikrostriekačky
  • Hemanalyzátor Cell-Dyn 3700, Abott lab., Slovensko s.r.o.-prístroj pracuje na princípe kombinácie impedencie a laserovej prietokovej cytometrie.
  • Laminárny mikrobiologický bezpečnostný kultivačný box LABOX MB120 (Česká republika)
  • Anaeróbny kultivačný box BACTRON (She Lab, Sheldon manufacturing Inc., USA)
  • Veľkoobjemový autokláv Systec DB-90, Biotech Česká republika
  • Biofermentor Sartorius –na prípravu bakteriálnej biomasy
  • Microskop Motic

Zoznam pracovníkov

MVDr. Eva Bino, PhD.
RNDr. Anna Kandričáková, PhD.
MVDr. Andrea Lauková, CSc.
Dana Melišová
MVDr. Monika Pogány Simonová, PhD
RNDr. Jana Ščerbová, PhD.
MVDr. Natália Zábolyová