Semináre

Pozvánka
Pozývame doktorandov na XVI. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, ktorý sa bude konať 11.-12. novembra 2021. Podrobnosti, cirkulár  a návratku nájdete na stránke seminára.

Vedecké semináre ústavu sú organizované každý druhý utorok v mesiaci o 13.00 hod. v knižnici ústavu na Šoltésovej 4-6 (v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie formou video-konferencie).

8. jún 2021
Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov (Dr. Várady / Dr. Váradyová APVV 7/2019 – 6/2023)
Vplyv medicinálnych rastlín na imunitné reakcie jahniat infikovaných parazitom Haemonchus contortus (Dr. Mravčáková DoktoGrant 2020)

24. 3. 2020
Pozývame vás na prezentáciu práce Oddelenia vývinovej fyziológie. Názvy tém  sú:
Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu ( projekt APVV, Dušan Fabian a kol.)
Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí (projekt VEGA SAV, Štefan Čikoš a kol.)

3. 12. 2019
Vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých pri riešení grantov: Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu (VEGA, Dr. Kopčáková a kol.) a Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám (APVV- MŠ, Dr. Javorský a kol.)