Semináre

Vedecké semináre ústavu sú organizované každý druhý utorok v mesiaci o 13.00 hod. v knižnici ústavu na Šoltésovej 4-6

Vedecké semináre budú v roku 2022  organizované formou videokonferencie. Na seminároch sú prezentované výsledky a výstupy, ktoré vedeckí pracovníci ÚFHZ CBv SAV dosiahli pri riešení grantov za uplynulý rok.

 • 5. apríl 2022
  Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu (Dr. Fabian, APVV 7/2019 – 6/2023)
  Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí (Dr. Čikoš, VEGA 2019 – 2022)
 • 10. máj 2022
  Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov (Dr. Várady/Dr. Váradyová, APVV 7/2019 – 6/2023)
  Vplyv vičenca vikolistého (
  Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou (Ing. Petrič, DoktoGrant 2021)
  Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá (Dr. Faixová/Dr. Faix, VEGA 2021 –2024)

1.-3. jún 2022, konferencia Animal physiology 2022

 • 21. jún 2022
  Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u
  Enterobacterales potravinových zvierat (Dr. Bujňáková, VEGA 2021 – 2024)
  Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok (Dr. Strompfová, VEGA 2020 – 2023)
 • 13. september 2022
  Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu (Dr. Baran, VEGA 2019 – 2022)
  Nová generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat (Dr. Plachá, VEGA 2020 – 2023)
 • 11. október 2022
  Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie (Dr. Lauková, APVV 8/2018 – 7/2022)
  Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych
  kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek (Ing. Tomáška/Dr. Lauková, APVV 7/2021 – 6/2025)
  Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál (Mgr. Focková, DoktoGrant 2022)
  Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat (Dr. Pogány Simonová, VEGA 2021– 2024)

10.-11. november 2022, Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu

 • 15. november 2022
  Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat – možnosti a riešenia (Dr. Čobanová, APVV 8/2018 – 6/2022)
  Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včielieho plodu (Dr. Kopčáková, VEGA 2019 – 2022)
 • 6. december 2022
  Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat (Dr. Grešáková, VEGA 2021 – 2024)
  Využitie modelu Ussing chamber na sledovanie absorpcie stopových prvkov v rôznych úsekoch tenkého čreva monogastrických zvierat (Ing. Tokarčíková, DoktoGrant 2022)