Semináre

Vedecké semináre ústavu sú organizované každý druhý utorok v mesiaci o 13.00 hod. 

Vedecké semináre budú v roku 2023  organizované hybridnou prezenčno-videokonferenčnou formou. Na seminároch sú prezentované výsledky a výstupy nášho ústavu získané pri riešení vedeckých grantov, ako aj najvýznamnejšie výsledky v rámci celého Centra biovied SAV.

 • 17. marec 2023 – vedecký seminár CBv
  Expresia integrínu αV a jeho potenciálnych partnerov v reprodukčných tkanivách, zárodočných bunkách a spermiách býka (Dr. J. Antalíková, ÚBGŽ CBv)
 • 4. apríl 2023
  Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu (Dr. Fabian, APVV 7/2019 – 6/2023)
  Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí (Dr. Čikoš, VEGA 2019 – 2022)
  Molekulárne mechanizmy reakcií preimplantačného embrya na faktory prostredia (Dr. Čikoš, VEGA 2023 – 2026)
 • 21. apríl 2023 – vedecký seminár CBv
  Dopaminergický systém v pozadí procesov tvorby úsudku u hydiny (K. Pichová, ÚBGŽ CBv)
 • 12. máj 2023 – vedecký seminár CBv
  Glutamát môže pôsobiť v preimplantačných embryách ako signálna molekula (Dr. Š. Čikoš, ÚFHZ CBv).
 • 16. máj 2023
  Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat (Dr. Bujňáková, VEGA 2021 – 2024)
  Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok (Dr. Strompfová, VEGA 2020 – 2023)
 • 29. – 31. máj 2023, konferencia Animal physiology 2023
 • 13. jún 2023
  Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov (Dr. Várady/Dr. Váradyová, APVV 7/2019 – 6/2023)
  Nová generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat (Dr. Plachá, VEGA 2020 – 2023)
 • 16. jún 2023 – vedecký seminár CBv
  Stopové amíny: nová nádej pri liečbe porúch mozgu (Dr. D. Grinchii, ÚMFG CBv)
 • 26. september 2023
  Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hospodárskych zvierat (Dr. Grešáková, VEGA 2021 – 2024)
 • 29. september 2023 – vedecký seminár CBv
  Prospešný potenciál bakteriocín-produkujúceho kmeňa Lactiplantibacillus plantarum LP17L/1 izolovaného zo sudovaného ovčieho hrudkového syra (Dr. A. Lauková, ÚFHZ CBv)
 • 10. október 2023
  Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek (Ing. Tomáška/Dr. Lauková APVV 7/2021 – 6/2025)
  Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat (Dr. Pogány Simonová, VEGA 2021 – 2024)
 • 20. október 2023 – vedecký seminár CBv
  Forma vlákniny a zinku v krmive prasiat po odstave môže ovplyvniť absorpciu stopových prvkov z tráviaceho traktu a ovplyvniť biomechanické vlastnosti kostí (Dr. Ľ. Grešáková, ÚFHZ CBv)
 • 9.-10. november 2023, Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu
 • 14. november 2023
  Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat – možnosti a riešenia (Dr. Čobanová, APVV 8/2018 – 6/2022)
  Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá (Dr. Faixová/Dr. Faix, VEGA 2021 – 2024)
 • 24. november 2023 – vedecký seminár CBv 
  Využitie protinádorových a antimikrobiálnych účinkov rastlinných izotiokyanátov (Dr. A. Bertová, ÚMFG CBv)
 • 15. december 2023 – vedecký seminár CBv 
  Rôzne mechanizmy liekovej rezistencie na hypometylačné činidlá pri liečbe myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie (Dr. K. Šimoničová, ÚMFG CBv)