Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu 2018

Základné informácie

Dátum konania: 04. a 05. september 2018
Miesto konania: Ústav parazitológie – prednášková miestnosť, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Pavilón 2, 2. poschodie

Organizačný a programový výbor:

MVDr. Dušan Fabian, DrSc., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2018
Zostavila: Ing. Ľudmila Hamarová, PhD.
Recenzovali:  doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., MVDr. Monika Drážovská, PhD.

Ocenení doktorandi

Komisia vybrala spomedzi 26 prihlásených najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií:

  • Bačová Mária, RNDr. zo SAV (Biomedicínske centrum, Neurobiologický ústav)
  • Bartkovský Martin, Mgr. z UVLF (Ústav hygieny a technológie mäsa)
  • Bimbová Katarína, RNDr. zo SAV (Biomedicínske centrum, Neurobiologický ústav)
  • Csicsay František, MVDr. zo SAV (Biomedicínske centrum, Virologický ústav)
  • Handrová Lívia, MVDr. zo SAV (Centrum biovied, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat)
  • Mochnacký Filip, Mgr. z PF UPJŠ (ÚBEV, Katedra bunkovej biológie)
  • Timková Ivana, Mgr. z PF UPJŠ (ÚBEV, Katedra mikrobiológie)